Obţinerea unei diplome sau înscrierea pentru o formare universitară.

Controlul cunoştinţelor

Două tipuri de control al cunoştinţelor coexistă în învăţământul superior francez:

▪ controlul continuu, ce permite validarea cunoştinţelor în cadrul probelor ce se desfăşoară pe întreaga durată a anului pentru fiecare materie predată;

▪ examenele, ce regrupează controlul cunoştinţelor pentru ansamblul materiilor şi care durează câteva zile. 

La universitate, cursurile sunt regrupate cel mai adesea sub formă de module cumulabile: diploma va fi alcătuită din „n” module: unele dintre acestea fiind obligatorii, iar altele opţionale.

Validarea experienţei anterioare

Este vorba de un ansmablu de dispozitive reglementare ce vizează validarea experienţei fiecăruia pentru a obţine sau a valida o diplomă, un titlu sau un nivel de calificare. 

Candidatul trebuie să completeze un dosar în care detaliază experienţa sa profesională şi competenţele obţinute. Acest dosar este mai apoi prezentat unui juriu ce decide validarea parţială sau completă. În cazul unei validări parţiale a cunoştinţelor, candidatului i se vor propune pre-înscrieri.

Aceste dispozitive sunt folosite adesea de către universităţi pentru a determina şi a valida nivelul ce corespunde în Franţa parcursului prealabil al studenţilor străini care doresc să se înscrie.

În practică există două proceduri distincte: una ce permite accesul direct la o formare după validarea parcursului anterior (VAP 85), iar cealaltă permite obţinerea parţială sau completă a unei diplome, certificând cunoştinţele candidatului (VAE).