Studiile de medicină de medicină au fost obiectul unei profunde reorganizări, intrată în vigoare în 2010-2011, mai ales în ceea ce priveşte găzduirea studenţilor străini.

Studiile de medicină, de farmacie şi de stomatologie sunt asigurate de către universităţi asociate spitalelor importante, în centrele spitaliere universitare (centres hospitaliers universitaires -CHU). Numărul lor se ridică astăzi la 30 în întreaga Franţă.

Un student străin (din afara UE) nu poate în nici un caz să integreze studiile de medicină în timpul parcursului universitar.

În schimb, studenţii străini titulari ai unei diplome de ciclu secundar de studii medicale sau ai unui titlu echivalent şi studenţii străini ce au validat cel de-al doilea ciclu de studii de medicină urmate integral în Franţa îşi pot efectua specializările (TCEM – Troisième cycle d'études médicales)  în mod normal (probe naţionale şi clasament, apoi rezidenţiat).

Studentul străin (din afata UE) ce nu a obţinut încă o diplomă de medicină în ţara de origine, trebuie, indiferent de nivelul de studii, să urmeze anul 1 al primului ciclu de studii (PAES din 2010) şi să reuşească concursul la sfârşitul primului an. Integrează astfel nivelul echivalent celui la care ajunsese în ţara de origine.

Concursul de rezidenţiat pentru candidaţii străini

Concursul de rezidenţiat pentru candidaţii străini (deschis doctorilor care nu sunt cetăţeni ai UE) permite obţinerea DES-ului după un rezidenţiat de 4 ani (pentru disciplinele medicale) sau de 5 ani (pentru chirurgie). Acesta vizează specialităţile medicale, anestezia şi reanimarea, biologia medicală, obstetrica şi ginecologia, sănătatea publică, psihiatria şi chirurgia. În 2010, 10 posturi de medici rezidenţi au fost propuse pentru candidaţii străini (nici unul pe chirurgie). Lista posturilor scoase la concurs este cunoscută în februarie, data limită pentru a candida fiind fixată pentru sfârşitul lui martie.

Diplome de specializare specifice pentru medicii străini

Diplomele de specializare au fost create special pentru medicii străini (din afara UE) după cum urmează :

-  diploma de formare medicală specializată (DFMS - diplôme de formation médicale spécialisée), obţinută după 2 - 6 semestre de studii. Formarea este deschisă medicilor ce se află în curs de specializare în ţara lor de origine.

- diploma de formare medicală specializată aprofundată (DFMSA - diplôme de formation médicale spécialisée approfondie), obţinută după 1 - 2 semestre. Formarea este deschisă medicilor ce sunt deja titulari ai unei specializări.

Numărul locurilor oferite este fixat pentru fiecare disciplină şi specialitate prin decret ministerial. Candidaţii trebuie să dea probe de selecţie (printre care şi un test de limbă). Aceste probe sunt organizate de către serviciile culturale din Ambasada Franţei în cursul primului trimestru.

În toate cazurile, studiile medicale presupun o foarte bună cunoaştere a limbii francize (cel puţin de nivelul Dalf B2).