Diplomele şcolilor de inginerie

Diploma de inginer

Diploma de inginer este o diplomă naţională care poate fi obţinută în universităţi, în universităţile tehnologice şi în şcolile de inginerie.

Această diplomă este supusă controlului Comisiei naţionale pentru titlurile de ingineri, care atestă calitatea diplomei.

Diploma de inginer poate fi eliberată unui student doar cu condiţia ca acesta sa fi urmat cursuri de cel puţin 24 de luni în aceeaşi instituţie de învăţământ.

Diploma de inginer se obţine după un parcurs global de 5 ani, structurat după modalităţi proprii fiecărei formări universitare.

Condiţiile de admitere sunt selective (concurs, interviu, dosar). Nivelul de admitere începe de la bacalaureat pentru un parcurs complet de 5 ani şi până la bac +4 în cadrul unei specializări, cum este de exemplu cazul programului « n+i ».

Diploma de inginer conferă titularului său nivelul european de « Master ».

Diploma de inginer de specializare

Aproximativ 20 de şcoli de inginerie oferă un ciclu de specializare, ce permite obţinerea unei diplome naţionale, recunoscută de CTI, numită « diplomă de inginer de specializare ». Studenţii ce au deja o diplomă de inginer, pot obţine acest titlu după doar un an de studii.

Dacă studentul deţine o diplomă de 4 ani de studii superioare, atunci sunt necesari doi ani pentru obţinerea diplomei de inginer de specializare.

Masterul specializat (mastère spécialisé) în ştiinţele inginereşti

Obţinută după un an de studii, această diplomă a instituţiei are o puternică orientare profesională şi se finalizează printr-o teză profesională. Există actualmente în Franţa în jur de 160 de cursuri de master specializat.