Formările de lungă durată sunt propuse de către universităţi, de "marile şcoli" şi de către şcolile specializate, fiind organizate diferit de la o instituţie la alta.

În cadrul universităţii

Studiile sunt organizate pe 3 niveluri (sau grade):

  • Licenţă : (3 ani de studii), fie 6 semestre, validate prin obţinerea a 180 de credite ECTS.
  • Master : (5 ani de studii), fie 4 semestre suplimentare, validate prin obţinerea a 120 de credite ECTS.

Două căi sunt posibile : masterul « cercetare » (fostul DEA) ce duce în mod normal la Doctorat, în timp ce masterul « profesional » (fost DESS) precede intrarea în viaţa activă.

În funcţie de parcursul anterior din învăţământul superior, studenţii străini pot integra direct cursurile de Master pentru a efectua unul sau doi ani de specializare.

În Marile Şcoli şi în şcolile specializate

Formările de lungă durată în cadrul « marilor şcoli » se efectuează în 5 ani, incluzând doi ani de pregătire iniţială, urmaţi fie în instituţia de învăţământ sau în clasele pregătitoare din cadrul liceelor.

Aceste clase pregătitoare pentru marile şcoli (Ces classes préparatoires aux grandes écoles - CPGE),  numite adesea "prépa"  şi renumite pentru exigenţa învăţământului lor, permit înscrierea după doi ani la mai multe concursuri de admitere în vederea integrării uneia sau mai multor « mari şcoli ».

La sfârşitul celor 5 ani, studenţii primesc atât diploma şcolii, cât şi gradul de Master.

În şcolile specializate care nu aparţin de sectorul public, la sfârşitul studiilor se obţine o diplomă proprie şcolii, dar care nu conferă în mod automat gradul de Master.