Formările de scurtă durată sunt concepute pentru a permite o integrare rapidă în viaţa activă. Însă ele vă pot permite şi continuarea studiilor...

Formările de scurtă durată, de 2 sau 3 ani de studii, se raportează la sectorul afacerilor, al industriei sau al serviciilor. Aceste formări sunt organizate în general în cadrul institutelor pluridisciplinare rataşate universităţilor sau în cadrul şcolilor specializate.

Stagiile în întreprindere sunt obligatorii, iar aceste formări oferă perspective reale pe piaţa forţei de muncă. Integrarea în aceste formări presupune o selecţie riguroasă.

Brevetul de tehnician superior (BTS)

Organizate în secţiile de tehnicieni superiori (STS) ale liceelor profesionale, studiile de tehnician superior se întind pe parcursul a 2 ani (120 de credite ECTS). Aceste studii au vocaţia de a forma cadre intermediare într-una din cele 145 de specializări existente. La sfârşitul acestei formări, mai bine de 30% dintre absolvenţi aleg să-şi continue studiile (în universităţi, şcoli de inginerie, şcoli de comerţ).

Diplomele universitare de tehnologie (DUT)

Aceste diplome sunt eliberate de cele 116 institute universitare de tehnologie (IUT), toate rataşate unei universităţi publice. Destinată formării de cadre tehnice intermediare în 2 ani, formarea în cadrul unui IUT permite de asemenea continuarea studiilor, de exemplu printr-o licenţă profesională. De altfel, aproximativ 80% dintre absolvenţi fac această alegere.

 

Diplomele  de studii universitare ştiinţifice şi tehnice (DEUST)

DEUST este o diplomă cu vocaţie profesională, pregătită în 2 ani în cadrul universităţii. Fiecare specializare este unică şi creată în funcţie de economia locală; există în jur de 80 de astfel de specializări. Conţinutul formărilor este stabilit adesea în acord cu întreprinderile şi cu colectivităţile locale. Persoane din mediul profesional intervin pe parcursul formării. Continuarea studiilor este posibilă, mai ales la nivel de licenţă profesională.

Licenţa profesională

Licenţa profesională se acordă după un an de studii studenţilor care pot justifica validarea anterioară a doi ani de studii superioare. Formările sunt fructul unui parteneriat între universităţi, întreprinderi şi branşele profesionale, iar profesorii provin cel mai adesea ei înşişi din mediul profesional. Această licenţă este une dintre cele mai bune formări franceze ce conferă o calificare în vederea inserţiei profesionale.