Formări ştiinţifice şi practice solide, în directă legătură cu lumea întreprinderilor.

Franţa este recunoscută şi pentru excelenţa formărilor sale în domeniul ingineriei.

Formările franceze de inginerie reunesc o solidă formare teoretică în materiile ştiinţifice cu experienţa practică a meseriei de inginer. Relaţiile strânse pe care şcolile le întreţin cu lumea întreprinderilor constituie un punct forte atât în plan pedagogic, cât şi profesional.

Astăzi există în Franţa mai bine de 250 de şcoli de inginerie. Aceste şcoli sunt supuse în mod sistematic controlului Comisiei naţionale a titlurilor de inginer (Commission nationale des Titres d’Ingénieur – CTI), ce validează diplomele acordate. Şcolile de inginerie sunt regrupate în cadrul conferinţei CDEFI.

Împreună, şcolile de inginerie acoperă toate domeniile ştiinţelor inginereşti, dar fiecare dintre aceste şcoli este, în general, specializată într-un domeniu precis (comparabil de exemplu cu « departamentul » unei universităţi străine).

Accesul la formările inginereşti se face în baza unei selecţii de dosare, în baza unui concurs sau în baza altor testări.

Taxele de înscriere în şcolile publice de inginerie sunt în jur de 500 de euro pe an.

 Cercetarea în şcolile de inginerie

Unele şcoli de inginerie propun cicluri de cercetare în cadrul şcolilor lor doctorale şi permit continuarea studiilor până la obţinerea doctoratului în ştiinţele inginereşti. Cursurile sunt asigurate în laboratoarele şcolilor de inginerie, cel mai adesea în cooperare cu universităţile şi cu structurile industriale de nivel înalt.

CampusFrance prezintă programul n+i

Reţeaua « n+i » este un consorţiu ce regrupează peste 70 de şcoli de inginerie franceze. Această reţea se adresează studenţilor sau tinerilor ingineri străini care au cel puţin o diplomă echivalentă nivelului de « Bachelor ».

  • Un solid conţinut ştiinţific şi tehnologic,
  • O formare în domeniul ştiinţelor umane şi sociale  (master « n+ »),
  • Cursuri de Management şi de Gestiune,
  • Învăţarea limbilor străine (franceză, engleza obligatoriu şi posibilitatea de a putea continua practicarea limbii materne).

Rolul jucat de către întreprinderi în timpul formării studenţilor contribue la o mai bună pregătire a inginerilor reţelei « n+i », expunându-i la condiţiile reale de exercitare a meseriei lor, fie prin intermediul stagiilor, sau prin participarea directă la proiectele acestor întreprinderi.