Şcoli şi formări academice la cele mai înalte standarde internaţionale.

Gestionate de către Camerele de Comerţ şi de Industrie sau sub autoritatea sectorului privat, Şcolile de comerţ şi de gestiune (există în jur de 230 în Franţa) propun filiere şi metode pedagogice adaptate evoluţiei mediului economic şi noilor practici în materie de management.

Majoritatea programelor se articulează în jurul stagiilor şi se bazează pe tehnologiile avansate. Deschise către internaţional prin prisma importantelor programe internaţionale de schimb, aceste şcoli oferă studenţilor străini un acces privilegiat la piaţa europeană.

Diplomele acordate sunt diplome naţionale recunoscute de stat, în concordanţă cu cele mai bune standarde mondiale.

Taxele de şcolarizare practicate de aceste şcoli sunt cuprinse între 3.000 şi 10.000 de euro pe an.

Şcolile de management recrutează numeroşi studenţi internaţionali, fie în baza parcursului lor academic, fie prin concurs în vederea obţinerii – în mod general după 3 ani – diplomei şcolii. Absolvenţii continuă studiile în vederea obţinerii unor diplome de specializare cum sunt MBA-urile sau Masterele specializate (mastère specialisé).

Unele dintre aceste şcoli organizează un proces de recrutare specific studenţilor străini.

Şcolile de management sunt regrupate în cadrul Conferinţei Marilor Şcoli (Conférence des Grandes Ecoles – CGE).

În cadrul universităţilor : institutele de administrare a întreprinderilor

Institutele de administrare a întreprinderilor sunt şcolile de management ale universităţilor ; există în Franţa în jur de 30 de institute. Formările propuse acoperă toate domeniile de ştiinţe de gestiune (marketing, finanţe, resurse umane, etc.). Institutele conferă licenţe profesionale, dar şi alte diplome naţionale de nivel Licenţă, Master şi Doctorat. Fiecare institut are particularităţile sale, precum şi domeniile sale specifice de expertiză.