Universităţile publice şi polii de cercetare şi învăţământ superior (PRES) vă găzduiesc în întreaga Franţă.

Există în Franţa 83 de universităţi publice finanţate de stat care autorizează după o procedură foarte strictă acordarea diplomelor naţionale. Acest lucru permite accesul la un excelent nivel de formare pentru un cost anual foarte abordabil. În plus, toate disciplinele sunt predate în universităţi. 

Universităţile primesc 80% din studenţi, dintre care aproximativ 10% sunt studenţi străini. Repartizatele pe întreg teritoriul francez, universităţile oferă multiple cadre de viaţă.

 

Actorul esenţial pentru cercetare în Franţa

Universităţile reprezintă centrul vital al cercetării publice în Franţa : nivelul de învăţământ este recunoscut peste tot ca fiind foarte ridicat. Recentele Premii Nobel ştiinţifice franceze au fost de exemplu atribuite universitarilor. 

Franţa a pus în practică o « Strategie naţională de cercetare şi inovare». Este vorba de definirea priorităţilor în materie de cercetare pentru o perioadă de patru ani pentru a putea face faţă provocărilor cunoaşterii, ale tehnologiei, dar şi ale societăţii în general. 
 
Cele trei axe definite pentru perioada 2009/2012 sunt:

  • Sănătatea, alimentaţia, bio-tehnologiile
  • Mediul şi eco-tehnologiile
  • Informaţia, comunicarea şi nano-tehnologiile

Mai bine de 300 de şcoli doctorale, însufleţite de 62.000 de profesori-cercetători, asigură formări în domeniul cercetării, în strânsă colaborare cu peste 1.200 de laboratoare de cercetare.

Profesionalizarea studiilor universitare

Parcursurile propuse de către universităţi sunt anual tot mai deschise spre schimburile cu lumea întreprinderii. Efectuarea de stagii în timpul studiilor este deja un lucru comun şi îi priveşte deja pe 30% dintre studenţi (60% pentru studenţii de Master 2).

Toate universităţile dispun de un birou de ajutor pentru inserţia profesională care se ocupă în mod special cu difuzarea ofertelor de stagii şi de muncă către studenţi şi care îi asistă pe aceştia în diferitele lor demersuri.

În Franţa, nivelul taxelor de şcolarizare – pentru un an universitar – în universităţile publice este fixat de către stat. În 2011-2012, nivelul taxelor este după cum urmează :

-       177 de euro pentru Licenţă,

-       245 de euro pentru Master,

-       372 de euro pentru Doctorat.

-       584 de euro pentru studenţii Şcolilor de inginerie

Polii de cercetare şi de învăţământ superior (PRES)

PRES-urile regrupează universităţi, şcoli specializate şi organisme de cercetare, pentru a le permite să-şi pună în comun activităţile şi mijloacele de care dispun. Astăzi există 20 de astfel de poli.

PRES-urile sunt înainte de toate un instrument de promovare a instituţiilor membre. Este un mijloc de a ocupa un loc mai important în competiţia ştiinţifică internaţională, instituţiile de învăţământ franceze fiind adesea de talie mai mică (ca şi efective) decât concurenţii lor internaţionali.

PRES-urile sunt autorizate să coordoneze parcursurile de Master şi de Doctorat, diplome pe care le oferă sub propriul lor nume, chiar şi în cazul în care formările sunt asigurate de către una sau mai multe şcoli sau universităţi membre.

In materie de cercetare, toate publicaţiile ştiinţifice ale site-urilor membre sunt de acum prezentate sub semnătura unică a polului, ceea ce sporeşte vizibilitatea producţiilor ştiinţifice ale membrilor polilor la nivel internaţional.

În ceea ce priveşte viaţa de student, polii sunt de asemenea foarte activi : fie că este vorba de serviciul de găzduire, de cazare, sau de integrarea studenţilor internaţionali (cursuri de franceză, tutorat, etc.), aceştia vă vor acorda sprijinul necesar, precum şi servicii indispensabile reuşitei studiilor voastre.